Z TUNA SANDWICHES

Z TUNA SANDWICHES

Đánh giá

BÁNH MỲ VỚI SỐT MAYONNAISE KẸP CÁ NGỪ, CÀ CHUA, DƯA CHUỘT, CẢI BÓ XÔI, HÀNH NƯỚNG CARAMEL, CẦN MỸ


79,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này