SEAFOOD CALZONE

SEAFOOD CALZONE

Đánh giá

BÁNH CALZONE HẢI SẢN PHỦ SỐT MARINARA, PHO MÁT MOZZARELLA, TÔM, MỰC, NGAO, CẦN MỸ VÀ CẢI BÓ XÔI


129,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này