Magherita pizza

Magherita pizza

Đánh giá

Pizza với sốt cà chua phủ pho mát mozzarella


78,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này