Homemade cured salmon pizza

Homemade cured salmon pizza

Đánh giá

Pizza cá hồi muối sốt kem pho mát, hành tây, thì là và nụ bạch hoa


135,209 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này