Garlic shirmp pizza

Garlic shirmp pizza

Đánh giá

Pizza tôm với sốt tỏi và marinara phủ pho mát mozzarella và lá húng quế


127,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này